PALVELUMME

Suoritamme laajasti purku- ja saneerausalan sekä rakennusalan konsultointia. Alla on kuvattu tarkemmin eri palveluitamme. Palvelemme joustavasti ja laaja-alaisesti asiakkaitamme. Ota yhteyttä niin sovitaan teille sopiva palvelupaketti. 

Voimme suorittaa kohteiden haitta-aine- ja purkukartoitukset sekä tytäryhtiöllämme myös purku-urakan. Samalla voimme hoitaa koko hankkeen projektijohdon myös rakennusurakan osalta. Näin karsimme rakennusurakan aikaiset yllätykset, kun rakenteet on tutkittu ja purettu suunnitteluvaiheessa. Samoin hankkeen suunnittelu ja kilpailutus voidaan aloittaa välittömästi jo purku-urakan aikana. Toimintamallin ansiosta saavutetaan merkittäviä aikataulu- ja kustannussäästöjä.

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 

Suoritamme asbesti- ja haitta-ainekartoituksia tilaajan tarpeiden mukaan niin ennakkokartoitukset hankesuunnitteluvaiheessa kuin urakan aikana täydennyskartoitukset kaikista tiloista. Kaikki purettavat tilat ja rakenteet tulee kartoittaa ennen purkutyötä joko näyttein tai kokemusperäisesti ja niistä tulee laatia raportti. Analyysilausunto pelkästään ei ole kartoitus.

Projektijohto

Suoritamme erilaisten rakennushankkeiden projektijohtoa. Hoidamme projektijohtoa sekä saneeraus- että uudiskohteisiin.

Asbesti- ja rakennusteknisten töiden valvonta

Voimme suorittaa rakennuttajan puolesta asbestipurkutöiden valvontaa ja  mm. asbesti- ja haitta-ainepurkutöiden vastaanottotarkastuksia. Teemme myös saneerauskohteiden purku- ja rakennustöiden valvontaa. Tarpeen mukaan voimme suorittaa työmailla turvallisuuskierroksia, TR-mittauksia tai vain purkutyöhön räätälöityjä PT-mittauksia.

Mittaukset


Tapauskohtaisesti sopien voimme suorittaa myös haitta-aineosastojen paine-eroseurannan ja purkutyön jälkeisen ilman puhtausmittauksen. Teemme mm. kosteusmittauksia ja -kartoituksia tarvittaessa samassa yhteydessä ja samalla käynnillä asbestikartoituksen kanssa. Suoritamme myös kustannus- ja määrälaskentaa.

Asbestialan koulutus


Pidämme asbesti- ja saneerausalalla monenlaisia koulutuksia. Olemme räätälöineet koulutuspaketteja mm isännöitsijöille, rakennuttajakonsulteille, rakennusliikkeiden työnjohtajille sekä purkutyönjohtajille. Laadimme koulutusaineiston jokaisen kohderyhmän tarpeiden mukaan.

Aikataulutus sekä kustannus- ja määrälaskenta


Avustamme tarvittaessa eri tahoja  asbesti- ja haitta-ainepurkujen sekä muiden purku- sekä saneeraustöiden aikataulutuksessa. Kun määrät, rakenteet ja työmenetelmät ovat selvillä, suoritamme tarvittaessa aikatauluarvion ja laadimme hankkeen purku- ja valvontatöille kustannusarviot.