Vantaan Purkuvoima Oy

Vantaan Purkuvoima Oy on erityisesti asbestikartoituksiin erikoistunut yritys, jonka erityisvahvuutena ovat linjasaneerauskohteiden asbesti- ja haitta-ainekartoitukset.

Yrittäjällä AHA-asiantuntija Marko Ylikännöllä on yli 25 vuoden kokemus haitta-ainekartoitusten lisäksi  myös tavanomaisesta ja haitta-ainepurku-urakoinnista mukaan lukien vaikeita teollisia kohteita kuten voimalaitoksia. Lisäksi vuosien kokemus linjasaneerausten ja julkisivusaneerausten urakoinnista.

Suoritamme asbestitöiden valvontaa ja ilman puhtausmittauksia sekä asbesti- ja haitta-aineosastojen paine-eron seurantaa.

Tarjoamme konsultointia eri tahoille työmenetelmien valintaan, purku- ja purkutyösuunnitelmien sekä turvallisuussuunnitelmien laatimiseen. Annamme eri kohteisiin kustannus- ja aikatauluarvioita, kun määrät ja rakenteet ovat selvillä. Suoritamme myös määrälaskentaa.

Suoritamme kosteusmittauksia ja -kartoituksia. Usein märkätilojen kosteuskartoitukset ja haitta-aineiden kartoitus kannattaa suorittaa samalla asuntokierroksella, jolloin haittakäyttäjälle ja kustannukset saadaan minimoitua.

Asiakaskuntamme koostuu rakennuttamisen ammattilaisista, taloyhtiöistä, kiinteistöalan ammattilaisista sekä henkilöasiakkaista.

Suoritamme myös projektijohtoa ja märkätila-asennusten ja rakennustöiden valvontaa.

Suoritamme työmme vastuullisesti ja kuulumme Vastuu Groupin luotettavakumppani palveluun. Olemme Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausalan liitto // SAP ry :n jäsen liike.

Olemme Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausalan liitto // SAP ry :n jäsen sekä Vastuu Groupin luotettava kumppani